“The Destroyer” Dick Beyer Memorial Show results from Tokyo, Japan 🇯🇵 at Ota City General Gymnasium on 11/15/19:

Masao Inoue won a Battle Royal over Chikara, Tamon Honda, Ryuji Hijikata, Masahito Kakikhara, TARU, Revlon, Naoshi Sano, Yuto Aijima, Kotaro Nasu, UTAMARO, Hikaru Sato, Masayuki Mitomi, Takao Omori, LEONA, Tomohiko Hashimoto, Tsuyoshi Kikuchi, Men’s Teioh, Great Kojika, and Mitsuo Momota.

Tatsumi Fujinami, Jun Akiyama, and Shiro Koshinaka beat Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, and Hiro Saito when Fujinami submitted Saito to a figure four.

Masanobu Fuchi, Naoya Nomura, Koji Iwamoto, and Jake Lee beat Minoru Tanaka, Yoshiaki Fujiwara, Mitsuya Nagai, and Masakatsu Funaki when Fuchi pinned Nagai.

Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa, Tetsuya Endo, and Soma Takao beat TAJRI, Jiro Kuroshio, Masaaki Mochizuki, and Takuya Nomura.

Yoshinobu Kanemaru and Taichi beat Atsuki Aoyagi and Yuma Aoyagi.

Hideki Suzuki, Joe Doering, Yuji Okabayashi, and Shigehiro Irie beat Zeus, The Bodyguard, Kazushi Miyamoto, and Ryouji Sai when Doering pinned The Bodybuilder.

Shuji Kondo and Suwama beat Minoru Suzuki and Taiyo Kea when Suwama pinned Kea.

Keiji Muto, Jushin Liger, and Kento Miyahara beat SANADA, BUSHI, and Kai when Muto submitted Kai with a figure four.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.